Adrie Punt

Wie kent dit complex, ontworpen door de architecten Sjoerd Schamhart en Hans van Beek, nou niet? Met Couperusduin wilde Schamhart laten zien wat woningbouw zou moeten zijn: stedelijk divers en plaatsgebonden. Een stad in het klein, ingebed in de bestaande stad. Schamhart hanteerde een aantal uitgangspunten (interview Haagsche Courant bij zijn 80e verjaardag): Een belangrijk element voor mij is: wat moet er komen, wat is de functie en wat voor soort mensen komen er in? Daarnaast is de plek van belang. Waar bouw je? Zet je je af tegen de plek of ga je juist met de omgeving mee? Ik bouw met de plek. Ik kijk naar hoe iets in elkaar zit. En ook: hoe was het eigenlijk? Bij Couperusduin heb ik het duin hersteld. Ik heb een kunstmatig duin gemaakt en dat was mooi want dan kon ik al dat blik, de auto’s, eronder kwijt!

meer…

 

Van maandag 8 oktober tot zaterdag 17 november 2018 exposeert Sonja Flipse in het Klokhuis met acryl schilderijen:

Ik schilder vooral figuratief maar soms rolt er ook wel eens een abstract uit mijn penselen.

Daarnaast vind ik het leuk mijn ervaring te delen met anderen. Dat doe ik in het Wijk- en dienstencentrum De Geest, waar ik inmiddels 3 groepen begeleid die daar 1 keer in de week komen schilderen.

 

7 september 2018

De Bewonersorganisatie A&W heeft haar zienswijze naar de gemeente gestuurd.

<zie PDF dd. 07-09-2018>

 

3 september 2018

Met de komst van de Israëlische ambassade en residentie naar Plein 1813 is de gemeente geconfronteerd met veiligheidseisen die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) worden bepaald. Denk hierbij aan snelheid- en inrijbeperkende maatregelen om eventuele (bom)auto’s tegen te houden dan wel af te remmen en een minimale afstand tot de gevel van het pand die geborgd moet zijn indien er toch een explosie zou plaatsvinden. Dit leverde een uitdaging op om het monumentale plein zo min mogelijk aan te tasten en toch aan de eisen te voldoen. Besloten is tot een herinrichting van het plein waarbij de uitgangspunten waren: het waarborgen van de aanwezige symmetrie, het verbeteren van de leefruimte van de monumentale (kastanje)bomen en een straatbeeld dat niet gedomineerd wordt door zichtbare veiligheidsmaatregelen.

meer…

 

Iedere 2ewoensdag  van de maand van 13.30uur tot 15.30uur. Een gezellige maar vaak ook leerzame bijeenkomst gehouden in Wijkcentrum Het Klokhuis aan de Celebesstraat 4  Den Haag, 070-3503511, georganiseerd door Stichting Pelita.

Nu de zomervakantie al weer bijna ten einde is, begint in september weer onze koempoelan in het Klokhuis. Dit seizoen hebben we moet ik zeggen een grote variëteit aan gastsprekers bereid gevonden om op onze koempoelan op te treden.

meer…

 

(link naar onderstaande tekst als PDF)


AVG Privacybeleid persoonsgegevens AW

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt van organisaties om een privacybeleid. De Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (AW) is een stichting met meer dan 50 vrijwilligers. In dit privacybeleid wordt aangegeven hoe AW omgaat met de gegevens van personen.

meer…

 

Wijkbus Stap in verzorgt al bijna 30 jaar het vervoer voor ouderen en minder validen in de Haagse wijken Archipel-Willemspark, Zeehelden en een deel van Duinoord. Zo levert de wijkbus een bijdrage aan de zelfstandigheid van deze mensen en helpt sociale contacten te onderhouden. De wijkbus vervoert u voor allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezoek aan ’t Klokhuis, de kapper of boodschappen doen, bezoek aan familie, clubs, dagopvang, maaltijdprojecten en bezoek aan een ziekenhuis. Wilt u meer weten? Bel naar nummer 070-3520416 (of 070-3504010) of kijk op de website www.wijkbusstapin.nl