31 maart 2012 – Een grote groep belangstellenden woont de feestelijke onthulling van het eerste muurgedicht in de Archipelbuurt bij. In de Surinamestraat is op de blinde muur van Het Hofje van Schuddegeest een gedicht van Rutger Kopland geschilderd. Wethouder Marjolein de Jong maakt dit gedicht zichtbaar door een ballonnentros los te knippen, daarin bijgestaan door initiatiefnemer Gilles Hooft Graafland en voorzitter van de bewonersorganisatie Wybe Taekema.

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.

Rutger Kopland
Verzamelde gedichten
Uitgeverij Van Oorschot

Ruim 75 wijkgenoten uit Archipelbuurt en Willemspark, bezoekers van elders en gemeentevertegenwoordigers als Gert-Jan Bunck, Gerard Spierenburg en Maaike Nuij maken de onthulling mee. Na toespraken van o.a. voorzitter van de Stichting ArchipelpoëZie Ruth van Rossum en wethouder Marjolein de Jong verricht de laatste de officiële opening. Op de muur, eigendom van de Woningvereniging van 1854, wordt een prachtig gedicht van Rutger Kopland zichtbaar. Het is geschilderd volgens ontwerp van De Ontwerpvloot met een fraaie letter van Gerrit Noordzij.  Met deze onthulling start officieel het ArchipelpoëZie-project. Na de eerste muur wil de Stichting, waarbij ook Derk Hazekamp actief is betrokken, dit jaar nog enkele muurgedichten realiseren. Bent u eigenaar van een geschikte muur voor ArchipelpoëZie? Stel de Stichting op de hoogte!

Volg het nieuws op www.archipelpoezie.nl
Contact:  Stichting ArchipelpoëZie