Op 29 oktober 2019 van 18.00 – 20.00 uur houdt wethouder Bert van Alphen spreekuur in het Klokhuis.

Wethouder Van Alphen heeft in portefeuille: Sociale zaken, Werk en inkomen, Armoedebestrijding, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke opvang en Emancipatie. Ook is hij wethouder van het stadsdeel Centrum waar onze buurt onder valt. Dat betekent dat wijkgenoten in principe alle onderwerpen bij hem kunnen aankaarten.

U hoeft zich niet tevoren aan te melden.
Maar als u dat wel doet met een concrete vraag dan kan hij zich optimaal voorbereiden (secretariaatVanAlphen@denhaag.nl).