Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum: dinsdag 10 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van dinsdag 10 september 2019.

Agenda (pdf)

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking verslag wijkberaad van 18 juni 2019

3. Mededelingen bestuur
• Bestuursmutaties

4. Werkgroep ruimtelijke ordening
• Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84/Monchyplein

5. Werkgroep openbare ruimte

6. Werkgroep verkeer
• Samenvoegen parkeren Zorgvliet – Archipel

7. Overige werkgroepen
• Cultuur
• Duurzaamheid
• ArchipelpoëZie
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Bart van Leeuwen)

9. Rondvraag en sluiting

Wij zien uit naar uw actieve deelname.

Robert van Moorsel, voorzitter