6 juni 2019

Zie link naar: Kaart Den Haag (kadastraal)
Toelichting > klik in de kadastrale kaart daar waar de wijken Archipelbuurt & Willemspark ongeveer liggen. Vergroten is mogelijk.
Er verschijnen dan gegevens, in casu:

Informatie
Het aandeel aankopen om te verhuren in de wijk Wijk 05 Archipelbuurt in de gemeente ‘s-Gravenhage bedraagt 13,59 %.