5 juni 2019

Donderdag 20 juni om 20.00 uur in het Vreedehuis in de Riouwstraat 1:

Een voordracht over het 5 G netwerk en de mogelijke gevolgen.

Oproep:

Gerard Smits (Balistraat 41, smitsgg@hetnet.nl) en Brigitte van Gent vernemen graag of er al wijkbewoners zijn, die zich op enigerlei wijze bezig houden met de aanleg van het 5G-netwerk en de gevolgen hiervan.

Zo ja, dan ontvangen zij graag zijn of haar naam, mailadres en/of telefoonnummer.