13 mei 2019

De concept gebiedsvisie ligt momenteel ter inzage bij het Informatiecentrum op het Spui en bij het stadsdeelkantoor.

Donderdag 9 mei heeft de gemeente Den Haag een inloopbijeenkomst georganiseerd over deze concept gebiedsvisie in het Marriott Hotel van 19.00 tot 21.00 uur. Over hoe deze gebiedsvisie tot stand is gekomen, welke stappen er zijn gezet en met wie er gesproken is, is een beschrijving gemaakt.

Tijdens de laatste bijeenkomst was gevraagd om een dergelijke terugkoppeling. Deze gebiedsvisie is via de link gebiedsvisie internationale zone proces lezen/downloaden.