2 mei 2019

De Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark en de Wijkvereniging Benoordenhout maken zich grote zorgen over de sluiting van het Bronovo ziekenhuis.

Over de toekomst van de zorg en volksgezondheid is daarom de bijgaande brief gestuurd naar wethouder Parbhudayal.

Het bestuur.