Voorlichting over het Levenstestament zal worden gegeven in “Het Schakelpunt” Burgemeester Patijnlaan 1900, op 19 maart 2019 van 14.30 tot 16.00 uur. Uw deelname aan de bijeenkomst aanmelden bij Het Klokhuis telefoon 070-3503511

Het Levenstestament is een notariële akte waarmee u de mogelijkheid hebt om tijdens uw leven voorzieningen te treffen voor de situatie dat u niet meer in staat bent uw belangen goed waar te nemen.

In het levenstestament kunt u uw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen vastleggen. Denkt u hierbij aan administratie van uw vermogen (waaronder het doen van betalingen), uw persoonlijke belangen (waar u gaat wonen wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig te wonen?) en medische kwesties (overleg met artsen over uw behandeling en het staken daarvan). U kunt in het levenstestament aangeven wanneer de regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als u langdurig niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

De voorlichting wordt gegeven door “Caminada-notarissen” en is kosteloos.