Rijker leven is de titel voor inloopochtenden in het Klokhuis.

De eerste  inloopochtend voor 55+ in het Klokhuis heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 15 februari van 11:00 tot 12:30 uur. Wat is het doel van de organisatoren:

  • Culturele activiteiten met elkaar afspreken;
  • Uitbreiden van je kennissenkring in de wijk;
  • Tijdschriften uitwisselen en ook de bibliotheek is open.

Dit samenzijn heeft een vervolg elke tweede vrijdag van de maand dus het eerstvolgend samenzijn is dan op 12 april en de daaropvolgende op 10 mei enzovoort.