Rijker leven is de titel voor inloopochtenden in het Klokhuis.

De eerste  inloopochtend voor 55+ in het Klokhuis heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 15 februari van 11:00 tot 12:30 uur. Wat is het doel van de organisatoren:

  • Culturele activiteiten met elkaar afspreken;
  • Uitbreiden van je kennissenkring in de wijk;
  • Tijdschriften uitwisselen en ook de bibliotheek is open.

Dit samenzijn heeft een vervolg elke tweede vrijdag van de maand dus het eerstvolgend samenzijn is dan op 8 maart 2019, vervolgens op 12 april enzovoort.