dd. 31 januari 2019
Bericht van de gemeente

[….]
Zoals u misschien weet is een nieuwe gebiedsvisie voor de Internationale Zone in de maak. Het projectteam is vorig jaar en begin dit jaar met stakeholders, het Rijk en internationale organisaties in gesprek geweest.
Hier is gesproken over wat is nu eigenlijk een gebiedsvisie, over thema’s die aan de orde komen in de gebiedsvisie en het uitwerken van deze thema’s in concrete uitgangspunten per deelgebied.

Wat vindt u?

Graag horen wij van u wat u van deze uitgangspunten vindt. Op de website www.internationalezone.nl staat veel informatie over de gebiedsvisie en ook de uitgangspunten per gebied. Per uitgangspunt kunt u uw stem geven (nadat u zich heeft geregistreerd).
De waardering kan leiden tot het aanpassen van de uitgangspunten of het niet opnemen/verwerken van een uitgangspunt in de gebiedsvisie.

De website is van 31 januari tot 1 maart 2019 in de lucht.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar: internationalezone@denhaag.nl

Met vriendelijke groet,
Pieter van Woensel

Projectmanager gemeente Den Haag