De concerten vinden plaats in de monumentale kapel St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10, 2585 JB  Den Haag. Toegang is gratis. U hoeft zich niet aan te melden tenzij dat expliciet is vermeld om dat wel te doen. Kapelconcerten zijn in samenwerking met het Conservatorium Den Haag. De data en tijden zijn hieronder aangegeven. De agenda is een week van te voren in te zien op de website

Zondag 7 april van 14.00 tot 15.00 uur


Zondag 5 mei van 14.00 tot 15.00 uur
Zondag 2 juni van 14.00 tot 15.00 uur
Zondag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur
Open Monumentendag. Er wordt een rondleiding aangeboden om 11:00 uur en om 14:00 uur over de monumentale begraafplaats St. Petrus Banden. Graag aanmelden via info@paxrkb.nl.
Zondag 6 oktober van 14.00 tot 15.00 uur
Zondag 2 november van 16.00 tot 20.00 uur Allerzielen (op beide begraafplaatsen: St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10 Den Haag als ook op St. Barbara, St. Barbaraweg 6 Den Haag). De Eucharistieviering start om 16:00 uur. De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden voorgelezen in de kapel. Het is ook mogelijk het graf te laten zegenen. Hiervoor kunt u bellen met: 070 3503718 of mailen naar info@paxrkb.nl.
Zondag 1 december van 14.00 tot 15.00 uur
Zondag 29 december van 19.30 tot 20.15 uur Gedenkconcert in samenwerking met het Conservatorium Den Haag.Agenada concerten