8 januari 2019

Geachte genodigde,

Stichting Luis in de Pels wil de rol van de lokale media van Den Haag versterken bij het kritisch volgen van de Haagse gemeentepolitiek. De gemeente Den Haag zelf is hier ook een groot voorstander van.

Op dinsdag 5 februari 2019 is het daarom tijd voor een eerste editie van een symposium over de belangrijke rol die lokale media als hoeder van de Haagse democratie kunnen spelen.

Het programma bestaat uit een aantal inleidingen op het thema en een afsluitende forumdiscussie gevolgd door een debat met de zaal.

Inleiders en forumleden zijn:

– Dick Brongers, voorzitter stichting Luis in de Pels, Wat wil de Luis met u?
– Thomas Bruning, voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten, _Het belang van lokale media voor een vitale democratie
– Ivar Lingen en Theodore Pronk, stichting Debatmeester, _De Slag om het IJspaleis_
– Herman Rosenberg, hoofdredacteur Den Haag Centraal
– Axel Veldhuijzen, Nieuws Chef AD / Haagsche Courant
De presentatie is in handen van Paul Waayers, Haags journalist en medewerker Omroep West.

LOCATIE
Raadzaal gemeente Den Haag
Stadhuis, Spui 70
Den Haag

DATUM EN TIJD dinsdag 5 februari 2019, 16.00 – 18.00 uur

Het bestuur van stichting Luis in de Pels nodigt u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn. Het programma start om 16.00 uur met een kort welkomstwoord van Rachid Guernaoui, wethouder Media.

Na afloop van het symposium heffen wij graag met u het glas op deze eerste editie. Om 18.00 uur eindigt de bijeenkomst.

Indien u aanwezig wilt zijn, stuur dan s.v.p. voor MAANDAG 21 JANUARI
2019 een mail met uw naam en welke (wijk)krant/site/radio- of tv zender u vertegenwoordigt naar dit adres: luisindepels070@gmail.com

U kunt twee à drie gasten meenemen. Graag ontvangen wij ook daar de namen van en namens welke media zij aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet
namens Stichting Luis in de Pels

Annet Thoms
06-12 22 97 39
Symposium dinsdag 5 februari 2019
Raadzaal Stadhuis Den Haag

stichtingluisindepels.nl

Stichting Luis in de Pels is een fonds voor politieke en onderzoeksjournalistiek voor de regio Haaglanden. Juist op lokaal niveau is democratische controle op politieke besluitvorming door de pers niet altijd even sterk. Daarom biedt de stichting rechtstreeks financiële steun aan lokale media, programmastichtingen, redacties en individuele journalisten bij het uitoefenen van hun functie als waakhond van de lokale democratie in de Haagse regio. En helpt het desgevraagd ook bij de aanvraag voor andere fondsen.