Het Haags Jeugdlintje is bedoeld voor alle actieve jonge Hagenaars. Het wordt uitgereikt als blijk van waardering en stimuleert de Haagse jeugd om zich belangeloos in te zetten voor Hagenaars of voor de stad Den Haag. Denk hierbij aan kinderen of jongeren die actief zijn voor de natuur, de buurt, op school of voor de veiligheid. Wie kan een Haags Jeugdlintje krijgen?
Veel meer hierover op: www.denhaag.nl/jeugdlintje

Wie verdient een Haags Jeugdlintje?
Meld hem of haar uiterlijk vrijdag 8 februari 2019
aan via www.denhaag.nl/jeugdlintje

Bekijk of download hier de  FLYER