21 september 2018

 

 

De Bewonersorganisatie A&W heeft haar zienswijze naar de gemeente gestuurd. Zie PDF (brief dd. 17-09-2018).