22 december 2017

Nu haar zittingsperiode afloopt, heeft Katja Beekman besloten zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming als secretaris van het bestuur van de Bewonersorganisatie A&W. Dit omdat zij nog meer wil reizen en oude hobby’s (piano spelen en paleografie) wil oppakken.

Daarom gaat het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid met enige ervaring.

Belangrijk is dat zij/hij voldoende tijd vrij kan maken voor de maandelijkse bestuursvergaderingen, vijf bijeenkomsten van het wijkberaad, gesprekken met politici en gemeenteambtenaren, controle van verslagen, het opstellen van het jaarverslag,  bezoeken wijkevenementen, onderling overleg met bestuur en/of werkgroepen, correspondentie en het aansturen van het secretariaat en het aansturen van de notulist van het wijkberaad. Wijkbewoners die zelf interesse hebben of kandidaten kennen, worden verzocht dit vóór 1 maart aan het bestuur te laten weten door een email aan secretariaat@archipelwillemspark.nl of door contact op te nemen met individuele bestuursleden. Het bestuur zal contact met betrokkene(n) opnemen en maakt uiteindelijk zelf een keuze uit geschikte kandidaten. Bij gelijke geschiktheid zal worden gekozen voor een kandidate (of kandidaat) woonachtig in het Willemspark. Alle correspondentie zal vertrouwelijk worden behandeld.