vredeskapelOnzekerheid over de toekomst van de Vredeskapel. Het zal oplettende buurtbewoners niet ontgaan zijn dat de Vredeskapel in de Malakkastraat al maanden in de steigers staat, maar dat het echte herstelwerk nog niet is begonnen.

Om de gecompliceerde stand van zaken uit te leggen moeten we een paar jaar terug gaan in de tijd, toen de eigenaar van het pand, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG), besloot de kapel te verkopen en de kerkdiensten die daar wekelijks werden gehouden samen te voegen met die in de Duinzichtkerk in Benoordenhout.

Een groep buurtbewoners besloot toen te proberen de kapel voor de buurt te behouden. Nadat gebleken was dat veel buurtbewoners dit initiatief steunden, werd een jaar geleden, op 5 mei 2014, de Stichting Vredeskapel opgericht. Het doel van de Stichting is de Vredeskapel in stand te houden “als centrum voor bezinning, cultuur en ontmoeting voor de wijk, de stad en de wereld”.

De eigenaar, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG) stemde er mee in dat, zolang er zich geen koper aandiende, de Stichting voor een periode van één tot drie jaar de gelegenheid zou krijgen om het gebouw te gebruiken, in de hoop dat de Stichting in die tijd de middelen zou verzamelen om het gebouw te kopen.

De Stichting ging voorspoedig van start. Tientallen vrijwilligers meldden zich aan om voor de exploitatie te zorgen en de belangstelling voor huur van het gebouw was voldoende groot om uitzicht te bieden op een sluitende exploitatiebegroting. Dat maakte het mogelijk na te gaan denken over aankoop van de Vredeskapel binnen enkele jaren.

Op 24 oktober 2014 moest de Vredeskapel echter onmiddellijk gesloten worden vanwege ernstige gebreken aan het dak. Herstel zal zeer kostbaar zijn en het is nog onduidelijk wanneer daarmee begonnen zal worden. Helaas maken deze omstandigheden het voor de Stichting Vredeskapel uiterst moeilijk om op korte termijn concrete afspraken en plannen te maken over aankoop en behoud van de Vredeskapel.

Dit maakt de kans groot dat de Vredeskapel verkocht wordt. De koper wil mogelijk een andere bestemming aan de Vredeskapel geven, bijvoorbeeld door ombouw tot appartementen. Dat kan echter alleen wanneer de gemeente Den Haag instemt met wijziging van het bestemmingsplan waarop de Vredeskapel is aangewezen als rijksmonument. De koper zal waarschijnlijk in het koopcontract een ontbindende clausule opnemen dat de verkoop niet doorgaat wanneer de gemeente niet akkoord gaat met wijziging van het bestemmingsplan.

Over het verdere verloop zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Stichting Vredeskapel, info@vredeskapel.nl

CJP 12 mei 2015