De wijkkrant in 2019

Inleverdatum kopij / Verschijningsdatum Klokhuis:
Dinsd. 22/1 / Donderd. 14/2
Dinsd. 19/3 / Donderd. 11/4
Dinsd. 21/5 / Donderd. 13/6
Dinsd. 3/9 / Donderd. 26/9
Dinsd. 5/11 / Donderd. 28/11

Tekst zonder opmaak per e-mail naar: else@archipelwillemspark.nl
Correspondentie-adres: p/a Wijkkrant A&W, Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag.

De laatst uitgekomen Wijkkrant is ook op te halen bij ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4.
Bereikbaarheid: op ma 9.00 – 14.00 uur, do 9.00 – 14.00 uur.
T 404 95 80 (direct nummer)
T 350 35 11 b.g.g. via ‘t Klokhuis
E secretariaat@archipelwillemspark.nl

Contactpersoon:
Else Ponsen
Atjehstraat 34
T 350 57 38
E else@archipelwillemspark.nl 

 

Redacteuren wijkkrant A & W
Milo Bakker
Lucia van den Bergh
Loes van Lakerveld
Else Ponsen
Engelien Scholtes
Marjan Teesing
Correcties Eva Drijver