Zaterdag 10 maart               Locatie: Vreedehuis

Van 15 tot 17 uur                 Riouwstraat 1

PROGRAMMA

♫ Het ‘Gassenhauer trio’ van Ludwig van Beethoven door Jan Timmer piano, Jaap van Apeldoorn klarinet en Friso van der Veen cello

♫. Bariton Johan van Boven brengt, begeleid door Rafal Zydek op gitaar, een selectie van liederen van Die Winterreise (opus 89) van Franz Schubert

♫ Jaap Westbroek op dwarsfluit en Freek Koster piano met van Johann Sebastian Bach de fluitsonate in h moll, BWV 1030 Delen: largo e dolce en presto en van Georg Friedrich Handel de sonate in F dur, HWV 369, de delen zijn grave, allegro, alla siciliana en allegro

♫ De Jazz Pack met Claire Schotkamp zang, Jan Hut bas, Daniele Cavallo gitaar en Erik Busking vibrafoon

Om 14.30 gaat e zaal open. Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

Entrée 5 euro

 

Alle Tonen Podium op 23 februari vanaf 17.00 uur in De Zalen, Rouwstraat 1

Vertellende Harmonieën, Versmeltende Melodieën
Een avond vol muziek, waarin samen gezocht wordt naar wat muziek is en wat muziek waardevol maakt.
Waarom is muziek zo persoonlijk> En welke impuls biedt muziek aan leven en welzijn?
Een interactieve avond met lezingen, opdrachten, performances en aangename intermezzo’s.

meer…

 

Op vrijdag 23 maart wordt in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe parklaan 90 de Mattheus Passion uitgevoerd door het Haags Barokgezelschap onder leiding van Gilles Michels. Toegangsbewijzen à 25 euro (inclusief consumptie) op de volgende adressen: op onze website , Albersen Muziek in de Valeriusstraat 12, Boekhandel Scheveningen, Keizerstraat 50 en op 23 maart vanaf 18 uur in de kerk. Dit laatste moet ik u afraden, want vorig jaar was er al ruim voor die tijd geen kaart meer te koop.

Als solisten treden op: Bart van Lieshout, tenor als evangelist, Tim Maas, bas (Christus), Nikki Treurniet, sopraan, Jasper Dijkstra, tenor, Berend Eijkhout, Bas en her Haags Kinderkoor.

CJP 12 februari 2018

 

9 februari 2018

(download hier de notulen dd. 18-01-2018 als PDF)

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel& Willemspark op 18 januari 2018

Voorzitter: Katja Beekman

Notulist: Marijke van Etten

Aanwezig: R. Klein, H. Bussink, M Bussink, A. Beekman, A. van der Kooi, E. Ponsen, B. Bos, P.P. Tobi, H. van Asch Van Wijck, H Verhoog-Poiesz, M. Siegmund, J. de Vijlder, W. Lameris, M. Thijssen, H. Fonhof, G. Esmeijer, R. v. Heijningen, A. Beekman, M. van der Hoff, L. Coene, C. Scheidel, D. Regts, J. Willems, W. Vader, F. Bruins, D. Struik, K Hoogsteder, D. Hazekamp, A. Reijngoud, C. Ligtenberg.

Bericht van verhindering: B. Aardewerk, R. van Eybergen, A. Quaedvlieg, F, Sevriens, A. van den Bosch, A. van Kammen, C. Nieuwenhuis, G. Spierenburg.

1. Opening vergadering

Wegens verhindering is R. van Moorsel afwezig. K. Beekman vervangt hem als voorzitter en heet allen welkom.

meer…

 

6 februari 2018

De Informatiebijeenkomst inrichting Plein 1813 op 30 januari 2018 is geweest en daar is de volgende presentatie gegeven.
De beelden bij deze presentatie geven veel informatie en daarom is de presentatie op de website opgenomen zie hier:

https://we.tl/AXCPHOEkZZ  high res ( PDF download 45 MB) 
https://we.tl/7qhr92rIQX low res (PDF download 21 MB)
 

De inschrijving voor het 6de Archipel/Willemspark Walking Dinner is nu geopend via onze website
Het diner vindt plaats op zaterdag 24 maart 2018.

Na het succes van vorig jaar, kun je je opnieuw inschrijven als deelnemer of als kok. Ook zoeken wij weer gastheren/vrouwen bij wie we de avond kunnen starten. Hierover kun je lezen op onze website (zie tabblad “info Gastheer/Host”).
Was je gast en wil je nu juist koken? Was je kok en wil je nu eens op stap en andere koks en gasten ontmoeten? Of was je kok en wil je kok blijven? Het is aan jou. Wij hopen wederom op enthousiaste deelname een groot aantal buurtgenoten. Net als vorig jaar kan je als kok ook één of twee gangen i.p.v. een volledige driegangen-maaltijd koken. Meer uitleg hierover staat op onze website (tabblad “info Kok/Chef”).
Attendeer ook je buren en vrienden uit de buurt op ons Walking Dinner 2018. Graag tot zaterdagavond 24 maart!

Het Walking Dinner Team, Jan Deknatel, Reinette Kortenhorst, Daniel Loyens, Sabine Miesen, Yvonne Gerritsen

 

30 januari 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 organiseert het Louis Couperus Genootschap een Biografiedag’ in de Oude Sterrewacht in Leiden onder de titel: Tussen slijk en sterren. De schrijversbiografie in de kijker’. (download programma (.docx)).

‘s Ochtends staan vier lezingen op het programma van onder meer Elisabeth Leijnse en Wim Hazeu rondom het thema Pijnpunten in de biografie’. ‘s Middags geven ervaren biografen als Jaap Goedegebuure, Elly Kamp en Gé Vaartjes en Eric Palmen van Biografieportaal.nl praktische workshops over het schrijven, lezen en recenseren van schrijversbiografieën. Liefhebbers van biografieën, (aspirant)biografen en studenten zijn van harte welkom. De Biografiedag kost €17,50 inclusief lunch. Tickets zijn hier te koop.

meer…

 

26 januari 2018

Aanmelden voor het Haags Jeugdlintje 2018 gestart! Aanmelden kan tot 18 februari 2018

De gemeente Den Haag is op zoek naar jonge Hagenaars die zich met hart en ziel inzetten voor Hagenaars of voor de stad Den Haag. Jongeren die het verdienen om eens in de schijnwerper te staan.

Wilt u ons helpen?
Waar zijn de jongeren, wie kent ze en wie draagt ze voor? Om die jongeren te vinden die een Haags Jeugdlintje verdienen hebben wij uw hulp hard nodig. Hoe?

meer…

 

26 januari 2018

Peuters die ademloos luisteren naar een thuiszorgcliënt die voor het eerst ‘voorleesoma’ is.
Dat was deze week het beeld bij Partou Kinderopvang aan de Laan Copes van Cattenburch in Den Haag. Initiatiefnemers zijn Tim Schwencke, directeur van Home Instead Thuisservice Den Haag, en Melanie Sabelis, vestigingsmanager bij Partou Kinderopvang. “Voorlezen verbindt mensen met elkaar, en verbinding is het antwoord op eenzaamheid”, aldus Tim Schwencke, directeur Home Instead Thuisservice Den Haag. Met dit initiatief kregen de Nationale Voorleesdagen, die 24 januari jl. startten, in Den Haag een extra mooi tintje.

meer…

 

16 januari 2018

De gemeente heeft de nieuwe woonvisie gepresenteerd. Daarin worden de lange lijnen tot 2030 uitgezet en voor de komende vijf jaar een uitvoeringsagenda geformuleerd.

Lees de complete visie online via:
www.woonvisiedenhaag.nl

Drie centrale thema’s
De Woonvisie formuleert drie belangrijk thema’s:
1. Sociaal-inclusieve stad
2. Aantrekkelijke en gastvrije woonstad
3. Toekomstbestendige woningvoorraad

Impact op de Archipelbuurt en Willemspark
Onze wijk wordt niet in detail besproken, alleen kort genoemd in een bijlage als voorbeeld van een levendige stadswijk. Hoe de belangrijkste doelen uit de visie (zoals verduurzaming, betaalbare woningen en levensloopbestendig wonen) in onze wijk uitgewerkt gaan worden, is dus niet duidelijk.
Het is wellicht goed als we daar samen als wijkbewoners een voorzet voor doen, bij het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan 2018.

David Struik,
bestuurslid Bewonersorganisatie A&W